Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyete Doğru: Çalışma Yaşamı ve Sosyal Politikalar Raporu

Çalışma Yaşamı ve Sosyal Politikalar Komisyonu Atilla Özsever, Gamze Yücesan Özdemir, Perihan Sarı, Turhan İçli, Selahattin Kural, Zehra Güner Karaoğlu Bugün emekçiler güvencesizleşme ve piyasalaştırma kıskacındalar. Emekçiler güvencesizliği en derinden hissediyor. Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik bir “hak” olmak özelliğini kaybetmiştir, tüm bu hizmetler büyük ölçüde piyasaya devredilmiştir. İşçi sınıfının kolektif kazanımı olan, yurttaşlık temelli sahip […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Ekonomi – Politik Raporu

Ekonomi – Politik Komisyonu Aziz Konukman, Burak Gürbüz, Hüseyin Özel, Korkut Boratav, Serdal Bahçe, Sinan Sönmez, Turhan Çakar 97. yılını dolduran Cumhuriyet yola çok zor şartlarda çıkmıştı. Yola çıktığında imparatorluk ona bakiye olarak en yoksul ve en çaresiz coğrafyayı bıraktı. Üstelik bu miras yarı-sömürge nitelikler taşıyan ağır  ekonomik ve mali bağımlılıklar içermekteydi. Cumhuriyeti kuran kadrolar […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Sanayi – Kalkınma Raporu

Sanayi – Kalkınma Komisyonu Burçak Özoğlu, Erhan Karaçay, Kaya Güvenç, Melih Yeşilbağ, Serdar Şahinkaya 1912-1922 dönemi Uzun Cihan Harbi iki yüz yıllık bir fay hattının kırılma dönemini oluşturmuş, bu fay hattı Türkiye’de derin izler bırakmıştır. 18 milyonu barındıran Anadolu, on yıl içinde 5 milyon nüfus yitirmiştir. Kurtuluş Savaşı, yurdun dinden de ırktan da daha önemli […]

Kategoriler
Bildiri

Pandemi koşullarında eğitimde eşitlik çok daha acil hale geldi!

İlköğretim ve lise düzeyindeki eğitimin yeniden başlamasının tartışıldığı şu günlerde karar alırken salgının ülkemizdeki seyrini, eğitim kurumlarının ve öğrencilerin durumunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ülkemizde salgın şiddetleniyor Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “normalleşmeye” geçişin ilan edildiği Haziran ayında, okullarda eğitimin 31 Ağustos’ta başlayacağını duyurmuştu. Ancak salgının şiddetine ilişkin tüm göstergelerin kötüleşmesiyle, 12 Ağustos’ta okulların açılmasını 21 […]