Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Cumhuriyet Deklarasyonu

Aydemir Güler, Barış Terkoğlu, Enver Aysever, Fatih Yaşlı, Oğuz Oyan, Orhan Gökdemir Bağımsız, halkçı, kamucu, laik bir Cumhuriyet için Deklarasyon Bugün Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. Yıldönümü, ancak bugün ortada varlığı kutlanabilecek bir Cumhuriyet bulunmuyor.  Türkiye sermaye sınıfının emek düşmanlığıyla, sol düşmanlığıyla, halk düşmanlığıyla kendilerine açtığı kapılardan girenler rejimi değiştirdiler, Cumhuriyet’i yıktılar.  Bugün Cumhuriyet’in kurumları, değerleri, ilkeleri […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Adalet Raporu

Adalet Komisyonu Ali Rıza Aydın, Mehmet Baran Selanik, Özlem Şen Abay Aydınlanmacı, laik, devrimci, ilerlemeci nitelikleriyle kurulan Cumhuriyet hukuk devleti niteliğini başa oturttu. Yargı da şeri ve örfi davranış kuralları yıkılarak bu niteliklerin bileşimiyle oluşturuldu.  Bilimsel ve laik hukuk eğitimine önem vererek başlaması, Anayasa ve yasalara dayanarak evrensel yargı ilkelerini adım adım izlemesi kuruluş Cumhuriyetinin […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Uluslararası İlişkiler ve Savunma Raporu

Uluslararası İlişkiler ve Savunma Komisyonu Ekin Oyan Altuntaş, Engin Solakoğlu, Murad Akad, Mustafa Türkeş, Tolgahan Akdan Yeni Cumhuriyet’te Dış Politika ve Savunma Kapitalist Üretim Biçimi ve Emperyalizmin Güncel Durumu Kapitalist üretim modeli, en basit tanımlamayla, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan sermaye sınıfının emekçi sınıfın ürettiği artı-değere el koyması ve biriken sermayenin kâr maksimizasyonu hedefiyle sürekli […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Kadının Toplumsal Eşitliği Raporu

Kadının Toplumsal Eşitliği Komisyonu Aslıhan Çakaloğlu, Ekin Şen, Müjde Tozbey, Serpil Güvenç Adım adım elimizden alınanlar  97 yıl önce kurulan cumhuriyet ülkemizde kadınların kurtuluşu adına atılan ilk büyük adımdır. Kadınlar ancak cumhuriyetin temel ilkesi laiklik ile yurttaş olarak kabul görmüşlerdir. Cumhuriyet öncesi toplumsal hayatları islami kurallara göre şekillenen, eşit akıl ve sorumluluk sahibi olmadıkları varsayılan […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Kültür Raporu

Kültür Komisyonu Celil Denktaş, Erendiz Atasü, Fırat Arapoğlu, Levent Üzümcü, Tuğrul Keskin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları, önceki dönemin çöküşünü bizzat yaşadılar, acısını yüreklerinde duydular. Aldıkları en büyük ders, ülkenin emperyalizm tarafından ezilmesinin önüne ancak halkının topyekûn kalkınmasıyla, eğitilmesiyle, haklarının bilincine erip bunlara kendiliğinden sahip çıkmasıyla geçilebileceğiydi. Fransız Devrimi’nin ünlü, “özgürlük-eşitlik-kardeşlik” sloganını benimsemişlerdi. Hemen yanı başlarında gerçekleşen […]

Kategoriler
Açıklama

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Sermayenin Cumhuriyetinden Emeğin Cumhuriyetine

Eylül ayında bir grup aydının öncülüğünde kurulan ve yeni katılımlarla güçlenen DAYANIŞMA MECLİSİ kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir. Cumhuriyet’in 97. Yılını Dayanışma Meclisi’ne yakışır bir biçimde anmak ve YENİ BİR CUMHURİYET’in ilke ve yapı taşlarını oluşturmak üzere DM üyelerinin büyük bölümünün katıldığı komisyonlar kurulmuştur. Sayısı 11’i bulan bu komisyonlar, genellikle üç sayfayı geçmeyecek yoğunlukta raporlar oluşturmuş, kendi aralarında tartışmış, sonra da […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyete Doğru: Çevre Raporu

Çevre Raporu Komisyonu Ahmet Soysal, Erhan Karaçay, Tahir Öngür Uzun bir evrim sürecinden geçen, doğa ve doğanın yapısında barındırdığı tüm canlılar, günümüzde yaşanan ve büyük oranda gelişmiş ülkeler olarak da nitelendirilen merkez kapitalist ülkelerin üretim ve tüketim ağı içinde neden olduğu yıkımdan büyük zarar görüyor. Dünya nüfusu XXI. yüzyılın ilk çeyreğinde de artışına büyük bir […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Sanayi – Kalkınma Raporu

Sanayi – Kalkınma Komisyonu Burçak Özoğlu, Erhan Karaçay, Kaya Güvenç, Melih Yeşilbağ, Serdar Şahinkaya 1912-1922 dönemi Uzun Cihan Harbi iki yüz yıllık bir fay hattının kırılma dönemini oluşturmuş, bu fay hattı Türkiye’de derin izler bırakmıştır. 18 milyonu barındıran Anadolu, on yıl içinde 5 milyon nüfus yitirmiştir. Kurtuluş Savaşı, yurdun dinden de ırktan da daha önemli […]