Kategoriler
Bildiri

2021’den 2022’ye Türkiye

2021 Almanak Güncel Siyaset ve Rejim 2021 yılında iktidarda tek başına 19. yılını tamamlayan AKP siyaseti, bu uzun iktidar süresinin bütün yıpranmışlığını üzerinde taşıyan, yorgun, olaylarla başa çıkmakta zorlanan ve özellikle ekonomi alanındaki yönetim kapasitesi iyice aşınan bir parti görünümünde oldu. 19 yıl boyunca siyasette hegemonyasını koruyabilmek için içte ve dışta neredeyse denemediği ittifak kalmayan […]

Kategoriler
Bildiri

İletişim-Medya Raporu

İnsanların büyük bölümü kendi doğrudan deneyim alanlarının dışında kalan tüm dünyayı, bu dünyadaki olay ve olguları, çok büyük ölçüde medya tarafından yapılan gerçeklik tanımlarıyla algılarlar, öğrenirler. Kısaca, ideolojik tutum alışlar medya tarafından oluşturulur ve yeniden üretilir. Bu nedenle, konu başta “siyaset” olmak üzere iktidar olgusuyla doğrudan bağlantılıdır. Böylece kitle iletişim araçlarının mülkiyetine ve/veya denetimine sahip […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Cumhuriyet Deklarasyonu

Aydemir Güler, Barış Terkoğlu, Enver Aysever, Fatih Yaşlı, Oğuz Oyan, Orhan Gökdemir Bağımsız, halkçı, kamucu, laik bir Cumhuriyet için Deklarasyon Bugün Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. Yıldönümü, ancak bugün ortada varlığı kutlanabilecek bir Cumhuriyet bulunmuyor.  Türkiye sermaye sınıfının emek düşmanlığıyla, sol düşmanlığıyla, halk düşmanlığıyla kendilerine açtığı kapılardan girenler rejimi değiştirdiler, Cumhuriyet’i yıktılar.  Bugün Cumhuriyet’in kurumları, değerleri, ilkeleri […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Adalet Raporu

Adalet Komisyonu Ali Rıza Aydın, Mehmet Baran Selanik, Özlem Şen Abay Aydınlanmacı, laik, devrimci, ilerlemeci nitelikleriyle kurulan Cumhuriyet hukuk devleti niteliğini başa oturttu. Yargı da şeri ve örfi davranış kuralları yıkılarak bu niteliklerin bileşimiyle oluşturuldu.  Bilimsel ve laik hukuk eğitimine önem vererek başlaması, Anayasa ve yasalara dayanarak evrensel yargı ilkelerini adım adım izlemesi kuruluş Cumhuriyetinin […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Uluslararası İlişkiler ve Savunma Raporu

Uluslararası İlişkiler ve Savunma Komisyonu Ekin Oyan Altuntaş, Engin Solakoğlu, Murad Akad, Mustafa Türkeş, Tolgahan Akdan Yeni Cumhuriyet’te Dış Politika ve Savunma Kapitalist Üretim Biçimi ve Emperyalizmin Güncel Durumu Kapitalist üretim modeli, en basit tanımlamayla, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan sermaye sınıfının emekçi sınıfın ürettiği artı-değere el koyması ve biriken sermayenin kâr maksimizasyonu hedefiyle sürekli […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Kadının Toplumsal Eşitliği Raporu

Kadının Toplumsal Eşitliği Komisyonu Aslıhan Çakaloğlu, Ekin Şen, Müjde Tozbey, Serpil Güvenç Adım adım elimizden alınanlar  97 yıl önce kurulan cumhuriyet ülkemizde kadınların kurtuluşu adına atılan ilk büyük adımdır. Kadınlar ancak cumhuriyetin temel ilkesi laiklik ile yurttaş olarak kabul görmüşlerdir. Cumhuriyet öncesi toplumsal hayatları islami kurallara göre şekillenen, eşit akıl ve sorumluluk sahibi olmadıkları varsayılan […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Kültür Raporu

Kültür Komisyonu Celil Denktaş, Erendiz Atasü, Fırat Arapoğlu, Levent Üzümcü, Tuğrul Keskin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları, önceki dönemin çöküşünü bizzat yaşadılar, acısını yüreklerinde duydular. Aldıkları en büyük ders, ülkenin emperyalizm tarafından ezilmesinin önüne ancak halkının topyekûn kalkınmasıyla, eğitilmesiyle, haklarının bilincine erip bunlara kendiliğinden sahip çıkmasıyla geçilebileceğiydi. Fransız Devrimi’nin ünlü, “özgürlük-eşitlik-kardeşlik” sloganını benimsemişlerdi. Hemen yanı başlarında gerçekleşen […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Eğitim Raporu

Eğitim Komisyonu Ayşe Çataloluk, Erhan Nalçacı, Mustafa Demir, Rıfat Okçabol Yeni Bir Cumhuriyet’te Eğitim Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki temel nitelik halk egemenliği, bağımsızlık ve emperyalizm karşıtlığıdır. Bu niteliklere zaman içinde laiklik, bilimsellik, yurtta barış dünyada barış, insan haklarına saygılı olma ve hukukun üstünlüğü gibi çağdaş ve evrensel temel nitelikler de eklenmiştir. Gerici 1982 Anayasa’sına göre bile […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Sağlık Raporu

Sağlık Komisyonu Ahmet Soysal, Derman Boztok, Tolga Binbay Yeni Bir Cumhuriyet’te Toplumcu Sağlık, Toplumcu Sağlık için Yeni Bir Cumhuriyet Dünya ve Türkiye sağlıkta derin çelişkilerle doludur 2020 yılındayız. İnsanlık canlılığa, evrene ve varoluşumuza dair hiç olmadığı kadar bilgi sahibi. Yüzyıllar boyunca insanlığa musallat olan birçok hastalık, son yarım yüzyıl içinde ya ortadan kaldırıldı ya da […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyete Doğru: Çevre Raporu

Çevre Raporu Komisyonu Ahmet Soysal, Erhan Karaçay, Tahir Öngür Uzun bir evrim sürecinden geçen, doğa ve doğanın yapısında barındırdığı tüm canlılar, günümüzde yaşanan ve büyük oranda gelişmiş ülkeler olarak da nitelendirilen merkez kapitalist ülkelerin üretim ve tüketim ağı içinde neden olduğu yıkımdan büyük zarar görüyor. Dünya nüfusu XXI. yüzyılın ilk çeyreğinde de artışına büyük bir […]