Kategoriler
Açıklama

Sosyalist Güç Birliği’nin temel mücadele hedeflerini tümüyle paylaşıyor ve destekliyoruz

27.08.2022

Sosyalist Güç Birliği, 20 Ağustos 2022 tarihinde dört siyasi örgüt ve onlarca ilerici ve devrimci aydınının imzasıyla temel mücadele hedeflerini ve ilkelerini ilan ettiği bir açıklama ile yola çıktı.

Dayanışma Meclisi, Türkiye’de halkın ve emekçilerin varoluş koşullarının iyice ağırlaştığı bir dönemde hem güçlü bir sosyalist sola olan gereksinime yanıt vermek, hem de solun daha etkin mücadele araçlarıyla dayanışmasını oluşturmak amacıyla kuruldu. Bu amaç “ülkemizin geleceğine sahip çıkıyoruz” şiarıyla yola çıkan Sosyalist Güç Birliği’nin ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere açıkladığı temel mücadele hedefleriyle tümüyle çakışmaktadır.

Sosyalist Güç Birliği’nin kuruluş açıklamasında, insanın insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bugünkü toplumsal ve siyasi düzen reddedilmekte, yurttaşlığın tesis edilerek etnik, dinsel, mezhepsel ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve karşıtlıkların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşayacağı özgür bir cumhuriyetin kurulması gerektiği dile getirilmektedir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkes ortak mücadeleye davet edilmektedir.

Biz Dayanışma Meclisi olarak Sosyalist Güç Birliği’nin hedeflerini tümüyle paylaştığımızı ve desteklediğimizi, bu mücadeleyi birlikte büyütmek için dayanışma içinde olacağımızı ilan ederiz.