Kategoriler
Açıklama

Zafer’in 100. yılında emperyalizme karşı mücadeleyi selamlıyoruz

Dayanışma Meclisi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünü kutlar ve antiemperyalist mücadelenin güncelliğini vurgular. 29 Ağustos 2022 Türkiye’de bir süredir Kurtuluş Savaşı’nın siyasi ve askeri bakımdan önemli dönüm noktalarının yüzüncü yıldönümlerini anıyoruz. 19 Mayıs 1919’un, 1919’un tarihi önemdeki Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin, 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun, 1921’de Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir kırılma […]

Kategoriler
Açıklama

Evrensel Gazetesi susturulamaz!

29.08.2022 Bütün büyük medya kuruluşlarına devlet gücünü kullanarak el koyan ve başlarına birer patron atayan iktidarın, kendisine muhalefet eden az sayıda basın yayın organına karşı yürüttüğü kuşatmayı yakından takip ediyoruz. 15 Temmuz girişimini bahane ederek Fethullahçı yayınların yanı sıra, rahatsızlık duydukları çok sayıdaki yayını da kapattılar ve mallarına el koydular.  El koyamadıklarını ise davalarla, Basın İlan Kurumu ve […]

Kategoriler
Haber

Haziran 2022 toplantı raporu: Çaresizlik Saldırganlığı Besliyor

5 Temmuz 2022 Dayanışma Meclisi  23 Haziran Cumartesi günü yapılan toplantısında güncel siyasi ve ekonomik gündemi genel olarak değerlendirirken iki konuyu özellikle mercek altına almıştır: Son dönemde dış politika alanında öne çıkan Türk-Yunan gerginliği ve AKP iktidarının Suriye’ye yönelik askeri harekat söylemleri ile sosyalist solda güçlü bir odak oluşturmanın ivme kazanmasının gerekliliği. Dayanışma Meclisi Türkiye ile […]

Kategoriler
Haber

Dayanışma Ablukadan Güçlüdür

Küba’ya borçluyuz…Küba uzaklarda, küçük bir ada ülkesi.Uzaklarda ama dünya üzerinde herkese, her yere yakın. Tarihiyle, kültürüyle, mücadeleci halkıyla ve sosyalizm ısrarıyla.Küba, kendinde, sosyalizmde ısrar etmenin bedelini, hepimiz adına, tüm dünya halkları adına emperyalizmin saldırılarına ve benzeri görülmemiş bir ablukaya maruz kalarak ödüyor.Ödüyor ama taviz de vermiyor. Küba halkı, emperyalizme boyun eğmiyor. Emperyalizm ise salgın, acil durum, sağlık dinlemiyor; […]

Kategoriler
Açıklama

Dayanışma Meclisi Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü Anıyor

Cumhuriyet, Türkiye’de eski rejimle siyasal anlamda devrimci kopuş sürecinin en önemli aşamasıdır. Bu kopuşun en önemli boyutu da, egemenliğin kaynağının semavi güçlerden yeryüzüne indirilmiş olmasıdır. O günlerin ve bugünlerin Cumhuriyet karşıtı İslamcı hareketlerinin açık veya örtük olarak hâlâ “egemenlik Allah’ındır” şiarına bağlı kalmalarının nedeni, bir din devleti inşasının yolunun ancak buradan açılabileceği gerçeğidir. 1908’lerde başlayan […]

Kategoriler
Haber

Dayanışma Meclisi aylık toplantısını gerçekleştirdi

Dayanışma Meclisi, emekçi kesimlerin, küçük üretici ve esnafın varoluş koşullarının giderek ağırlaştığı bir dönemde toplanarak görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya karar vermiştir: Türkiye’deki iktidar cephesi halkın sorunlarına çözüm üretme kapasitesini tamamen yitirmiştir. Meclis’te görüşülen sefalet ve borç bütçesi bunun sadece son kanıtıdır. Büyük sermayeye faiz ve teşvik transferleri, halka ise tüketim vergileri düşmektedir. Uyguladığı sermaye yanlısı neoliberal […]

Kategoriler
Bildiri

İletişim-Medya Raporu

İnsanların büyük bölümü kendi doğrudan deneyim alanlarının dışında kalan tüm dünyayı, bu dünyadaki olay ve olguları, çok büyük ölçüde medya tarafından yapılan gerçeklik tanımlarıyla algılarlar, öğrenirler. Kısaca, ideolojik tutum alışlar medya tarafından oluşturulur ve yeniden üretilir. Bu nedenle, konu başta “siyaset” olmak üzere iktidar olgusuyla doğrudan bağlantılıdır. Böylece kitle iletişim araçlarının mülkiyetine ve/veya denetimine sahip […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Cumhuriyet Deklarasyonu

Aydemir Güler, Barış Terkoğlu, Enver Aysever, Fatih Yaşlı, Oğuz Oyan, Orhan Gökdemir Bağımsız, halkçı, kamucu, laik bir Cumhuriyet için Deklarasyon Bugün Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. Yıldönümü, ancak bugün ortada varlığı kutlanabilecek bir Cumhuriyet bulunmuyor.  Türkiye sermaye sınıfının emek düşmanlığıyla, sol düşmanlığıyla, halk düşmanlığıyla kendilerine açtığı kapılardan girenler rejimi değiştirdiler, Cumhuriyet’i yıktılar.  Bugün Cumhuriyet’in kurumları, değerleri, ilkeleri […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Adalet Raporu

Adalet Komisyonu Ali Rıza Aydın, Mehmet Baran Selanik, Özlem Şen Abay Aydınlanmacı, laik, devrimci, ilerlemeci nitelikleriyle kurulan Cumhuriyet hukuk devleti niteliğini başa oturttu. Yargı da şeri ve örfi davranış kuralları yıkılarak bu niteliklerin bileşimiyle oluşturuldu.  Bilimsel ve laik hukuk eğitimine önem vererek başlaması, Anayasa ve yasalara dayanarak evrensel yargı ilkelerini adım adım izlemesi kuruluş Cumhuriyetinin […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Uluslararası İlişkiler ve Savunma Raporu

Uluslararası İlişkiler ve Savunma Komisyonu Ekin Oyan Altuntaş, Engin Solakoğlu, Murad Akad, Mustafa Türkeş, Tolgahan Akdan Yeni Cumhuriyet’te Dış Politika ve Savunma Kapitalist Üretim Biçimi ve Emperyalizmin Güncel Durumu Kapitalist üretim modeli, en basit tanımlamayla, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan sermaye sınıfının emekçi sınıfın ürettiği artı-değere el koyması ve biriken sermayenin kâr maksimizasyonu hedefiyle sürekli […]