Kategoriler
Açıklama

İsrail’in ırkçı, yayılmacı ve saldırgan politikalarını kınıyoruz!

İsrail işgal ettiği topraklarda yıllardır Filistinlilere karşı sistematik mülksüzleştirme, zorla yerinden etme ve ülke dışına sürmeyi öngören politikasını uygulamaktadır. Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah mahallesinde on yıllardır yaşayan Filistinli aileler, İsrail kolluk güçleri ve yerleşimcilerinin ırkçı saldırıları altında zorla evlerinden tahliye edilmekte, gasp edilen evleri İsrailli yerleşimcilere verilmektedir. Mayıs ayı başından beri Doğu Kudüs’te yaşanan sivil […]

Kategoriler
Açıklama

Yarım Yamalak ve Desteksiz Kapanma Çözüm Olamaz

AKP iktidarı, her konuda olduğu gibi Kovid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi konusunda da sorumluluklarından kaçmaya devam ediyor.Zamanında tam kapanma kararı verip bunun koşullarını gereği gibihazırlamayan sermayenin iktidarı, bugün de büyük gecikmeyle giriştiği“kapanmayı” bir yasak savma ve Türkiye’nin dışarıda kötüleşen imajını“düzeltme” aracına dönüştürebiliyor.Bir kere, uygulanacak sözde “tam kapanma” için sayılan istisnalar o kadar fazla ki, bunun daha […]

Kategoriler
Açıklama

Artık yeter!

Salgının bütün sorumluluğu sermaye iktidarına aittir Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınında bir yıl geride kaldı. Salgına bağlı olarak ölenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. Avrupa ve Amerika dahil birçok ülkede kısıtlamalar ve yasaklamalar günlük yaşamı felç etti. Tüm bu sürece sermaye sınıfının işgüzarlığı, fırsatçılığı ve emekçilerin örgütsüzlüğü damga vurdu. Türkiye’de ve tüm kapitalist ülkelerde hastalık sınıfsal […]

Kategoriler
Açıklama

“Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Kabul Edilemez

Uzaktan/Evden Çalışan Emekçilerin Yanındayız Yıllardır uygulanan ve insanları “kolay, pratik, masrafsız, yaratıcı” sloganlarıyla kendi hücresine kapatmayı hedefleyen uzaktan/evden çalışma son bir yıl içerisinde, pandemi bahanesiyle, özellikle zihin emeği gerektiren tüm sektörlerde hemen hemen tüm emekçilere benimsetildi. Bundan böyle emekçilerin çalışma hayatına devamının olmazsa olmaz yolu olarak gösterildi. Şimdi de sermaye adına iktidar eliyle hukuki dayatmaya […]

Kategoriler
Açıklama

Kadınların Eşitlik, Özgürlük ve Laiklik Mücadelesi Dün Başlamadı, Bugün de Bitmez!

Başka Bir Dünya Umudumuzu Tüketemeyecekler! İstanbul Sözleşmesi, bir gece yarısı kararıyla feshedildi. Meclis tarafından onaylanan bir sözleşme bir cumhurbaşkanı kararıyla yani yetki gaspı yoluyla feshedildi. Feshedilen, kadına karşı şiddet ve her tür ayrımcılığı önleme çağrısı ve kadınların haklarını koruma yükümlülüğüdür. Feshedilen, kadın erkek eşitliğini sağlama niyetidir. Feshedilen, kadınların yaşam hakkıdır. AKP iktidarında kadın cinayetlerinin arttığı […]

Kategoriler
Açıklama

Siyasal Faaliyet Hakkı Engellenemez

GENEL OY HAKKI GASPEDİLEMEZ Seçme ve seçilme hakkı, genel oy hakkıyla ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla birlikte anlamlı bir bütünlük gösterir. Bu bütünlüğün olmazsa olmazıysa siyasi partilerdir, örgütlenmedir. Türkiye, uzun süredir kapitalist düzenin ve siyasi rejimin sıkıştığı, krizlerle boğulduğu bir zaman diliminde yaşamakta, muhalefetin her türüne baskı ve saldırılar yoğunlaşmaktadır. Yıkıma götürülen Cumhuriyetin kurumlarına ve […]

Kategoriler
Açıklama

Laikli ve Aydınlanma Mücadelesi Kadınlar İçin Yaşamsaldır!

Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihsel bir mirası olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bu defa pandemi koşulları içerisinde karşılıyoruz. Pandeminin başlayıp bir türlü kontrol altına alınamadığı son bir yıl, emekçi sınıflar açısından kapitalizmin krizini çok daha görünür ve hissedilir hale getirmiştir. Emekçiler sadece hastalık nedeniyle değil, işsizlik ve geçim sıkıntısı içerisinde en temel […]

Kategoriler
Açıklama

AKP Anayasa Yapamaz!

Muhalefet partileri bir süredir “güçlendirilmiş parlamenter sistem” talepleri bağlamında bir anayasa değişikliğini gündemde tutuyordu. AKP şimdi bunu bir fırsata dönüştürme peşinde; küçük ortağı da “hınk deyicisi” rolünde. Siyasal İslamcı partinin faşizan bir “başkancı” rejimle yetinmeyeceği sürecin başından beri belliydi. Kendi rejimini bir türlü inşa edememenin sıkıntılarını aşamıyor olsa da, büyük ölçüde yıktığı Cumhuriyet yerine bir […]

Kategoriler
Açıklama

Eşitlik ve Özgürlüğün Yolu Aydınlanma ve Laiklikten Geçer

Türkiye’nin düzeni emekçilere, gençlere, kadınlara, tarım üreticilerine, işsizlere, yani halkın ezici çoğunluğuna bir gelecek umudu sunmaktan bugün her zamankinden daha uzaktır. İşsizlik, yoksulluk, geçim derdi, hayat pahalılığı ülkemizin en önemli gerçekliği ve halkın en büyük sorunu haline gelmiş durumdadır. Türkiye’de hem iktidarın hem düzenin aklında, sömürüyü daha da derinleştirmekten, çalışanların, emekçilerin haklarını daha çok gasp […]

Kategoriler
Açıklama

Üniversite gençliğinin haklı tepkilerine karşı uygulanan devlet şiddetine sessiz kalmıyoruz!

Geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan usulsüz atamayı kabul etmediğimizi ve öğrencilere uygulanan şiddeti kınadığımızı dile getirmiştik. Şimdi bir kez daha tekrar etme ihtiyacı duyuyoruz.  Üniversiteler, siyasal iktidarların siyasi hedefleri doğrultusunda atamalar yapacağı, onları piyasanın hizmetine sokacağı yerler değil; bilimsel, laik ve kamucu anlayışla gelişen ve ilerleyen kurumlar olmalıdır.   Tabanı her geçen gün erimekte olan siyasal iktidar, […]