Kategoriler
Açıklama

Solda Bağımsız Bir Odak Oluşmalıdır

Dayanışma Meclisi, Eylül 2020’de bir grup aydın, bilim insanı, sanatçı, sendikacı, gazetecinin, düzen siyasetine karşı birlikte çözümler üretmek ve toplumla paylaşmak hedefi üzerinde birleşmeleriyle kuruldu. Küresel salgının ve onun derinleştirdiği ekonomik kriz koşullarının çok ağır hissedildiği bir dönemde faaliyet göstermesine ve bu nedenle de hedeflerine tam olarak ulaşamamasına karşın, Dayanışma Meclisi kurulduğu dönemden bu yana […]

Kategoriler
Açıklama

Dayanışma Meclisi Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü Anıyor

Cumhuriyet, Türkiye’de eski rejimle siyasal anlamda devrimci kopuş sürecinin en önemli aşamasıdır. Bu kopuşun en önemli boyutu da, egemenliğin kaynağının semavi güçlerden yeryüzüne indirilmiş olmasıdır. O günlerin ve bugünlerin Cumhuriyet karşıtı İslamcı hareketlerinin açık veya örtük olarak hâlâ “egemenlik Allah’ındır” şiarına bağlı kalmalarının nedeni, bir din devleti inşasının yolunun ancak buradan açılabileceği gerçeğidir. 1908’lerde başlayan […]

Kategoriler
Açıklama

Dayanışma Meclisi Mafya-Çete Düzenine Karşı

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir, haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri. Nazım Hikmet Türkiye toplumu günlerdir bir mafya babasının ifşaatlarını dinliyor. Kendisi de o kirli dünyanın ve ilişkilerin bir parçası olan bu kişinin yaptığı açıklamalar, nasıl bir kirlenme ve çürüme tablosuyla yüz yüze olduğumuzu bütün çıplaklığıyla ortaya […]

Kategoriler
Açıklama

İsrail’in ırkçı, yayılmacı ve saldırgan politikalarını kınıyoruz!

İsrail işgal ettiği topraklarda yıllardır Filistinlilere karşı sistematik mülksüzleştirme, zorla yerinden etme ve ülke dışına sürmeyi öngören politikasını uygulamaktadır. Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah mahallesinde on yıllardır yaşayan Filistinli aileler, İsrail kolluk güçleri ve yerleşimcilerinin ırkçı saldırıları altında zorla evlerinden tahliye edilmekte, gasp edilen evleri İsrailli yerleşimcilere verilmektedir. Mayıs ayı başından beri Doğu Kudüs’te yaşanan sivil […]

Kategoriler
Açıklama

Yarım Yamalak ve Desteksiz Kapanma Çözüm Olamaz

AKP iktidarı, her konuda olduğu gibi Kovid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi konusunda da sorumluluklarından kaçmaya devam ediyor.Zamanında tam kapanma kararı verip bunun koşullarını gereği gibihazırlamayan sermayenin iktidarı, bugün de büyük gecikmeyle giriştiği“kapanmayı” bir yasak savma ve Türkiye’nin dışarıda kötüleşen imajını“düzeltme” aracına dönüştürebiliyor.Bir kere, uygulanacak sözde “tam kapanma” için sayılan istisnalar o kadar fazla ki, bunun daha […]

Kategoriler
Açıklama

Artık yeter!

Salgının bütün sorumluluğu sermaye iktidarına aittir Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınında bir yıl geride kaldı. Salgına bağlı olarak ölenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. Avrupa ve Amerika dahil birçok ülkede kısıtlamalar ve yasaklamalar günlük yaşamı felç etti. Tüm bu sürece sermaye sınıfının işgüzarlığı, fırsatçılığı ve emekçilerin örgütsüzlüğü damga vurdu. Türkiye’de ve tüm kapitalist ülkelerde hastalık sınıfsal […]

Kategoriler
Açıklama

“Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Kabul Edilemez

Uzaktan/Evden Çalışan Emekçilerin Yanındayız Yıllardır uygulanan ve insanları “kolay, pratik, masrafsız, yaratıcı” sloganlarıyla kendi hücresine kapatmayı hedefleyen uzaktan/evden çalışma son bir yıl içerisinde, pandemi bahanesiyle, özellikle zihin emeği gerektiren tüm sektörlerde hemen hemen tüm emekçilere benimsetildi. Bundan böyle emekçilerin çalışma hayatına devamının olmazsa olmaz yolu olarak gösterildi. Şimdi de sermaye adına iktidar eliyle hukuki dayatmaya […]

Kategoriler
Açıklama

Kadınların Eşitlik, Özgürlük ve Laiklik Mücadelesi Dün Başlamadı, Bugün de Bitmez!

Başka Bir Dünya Umudumuzu Tüketemeyecekler! İstanbul Sözleşmesi, bir gece yarısı kararıyla feshedildi. Meclis tarafından onaylanan bir sözleşme bir cumhurbaşkanı kararıyla yani yetki gaspı yoluyla feshedildi. Feshedilen, kadına karşı şiddet ve her tür ayrımcılığı önleme çağrısı ve kadınların haklarını koruma yükümlülüğüdür. Feshedilen, kadın erkek eşitliğini sağlama niyetidir. Feshedilen, kadınların yaşam hakkıdır. AKP iktidarında kadın cinayetlerinin arttığı […]

Kategoriler
Açıklama

Siyasal Faaliyet Hakkı Engellenemez

GENEL OY HAKKI GASPEDİLEMEZ Seçme ve seçilme hakkı, genel oy hakkıyla ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla birlikte anlamlı bir bütünlük gösterir. Bu bütünlüğün olmazsa olmazıysa siyasi partilerdir, örgütlenmedir. Türkiye, uzun süredir kapitalist düzenin ve siyasi rejimin sıkıştığı, krizlerle boğulduğu bir zaman diliminde yaşamakta, muhalefetin her türüne baskı ve saldırılar yoğunlaşmaktadır. Yıkıma götürülen Cumhuriyetin kurumlarına ve […]

Kategoriler
Açıklama

Laikli ve Aydınlanma Mücadelesi Kadınlar İçin Yaşamsaldır!

Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihsel bir mirası olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bu defa pandemi koşulları içerisinde karşılıyoruz. Pandeminin başlayıp bir türlü kontrol altına alınamadığı son bir yıl, emekçi sınıflar açısından kapitalizmin krizini çok daha görünür ve hissedilir hale getirmiştir. Emekçiler sadece hastalık nedeniyle değil, işsizlik ve geçim sıkıntısı içerisinde en temel […]