Kategoriler
Açıklama

“Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Kabul Edilemez

Uzaktan/Evden Çalışan Emekçilerin Yanındayız Yıllardır uygulanan ve insanları “kolay, pratik, masrafsız, yaratıcı” sloganlarıyla kendi hücresine kapatmayı hedefleyen uzaktan/evden çalışma son bir yıl içerisinde, pandemi bahanesiyle, özellikle zihin emeği gerektiren tüm sektörlerde hemen hemen tüm emekçilere benimsetildi. Bundan böyle emekçilerin çalışma hayatına devamının olmazsa olmaz yolu olarak gösterildi. Şimdi de sermaye adına iktidar eliyle hukuki dayatmaya […]

Kategoriler
Açıklama

Kadınların Eşitlik, Özgürlük ve Laiklik Mücadelesi Dün Başlamadı, Bugün de Bitmez!

Başka Bir Dünya Umudumuzu Tüketemeyecekler! İstanbul Sözleşmesi, bir gece yarısı kararıyla feshedildi. Meclis tarafından onaylanan bir sözleşme bir cumhurbaşkanı kararıyla yani yetki gaspı yoluyla feshedildi. Feshedilen, kadına karşı şiddet ve her tür ayrımcılığı önleme çağrısı ve kadınların haklarını koruma yükümlülüğüdür. Feshedilen, kadın erkek eşitliğini sağlama niyetidir. Feshedilen, kadınların yaşam hakkıdır. AKP iktidarında kadın cinayetlerinin arttığı […]

Kategoriler
Açıklama

Siyasal Faaliyet Hakkı Engellenemez

GENEL OY HAKKI GASPEDİLEMEZ Seçme ve seçilme hakkı, genel oy hakkıyla ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla birlikte anlamlı bir bütünlük gösterir. Bu bütünlüğün olmazsa olmazıysa siyasi partilerdir, örgütlenmedir. Türkiye, uzun süredir kapitalist düzenin ve siyasi rejimin sıkıştığı, krizlerle boğulduğu bir zaman diliminde yaşamakta, muhalefetin her türüne baskı ve saldırılar yoğunlaşmaktadır. Yıkıma götürülen Cumhuriyetin kurumlarına ve […]

Kategoriler
Açıklama

Laikli ve Aydınlanma Mücadelesi Kadınlar İçin Yaşamsaldır!

Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihsel bir mirası olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bu defa pandemi koşulları içerisinde karşılıyoruz. Pandeminin başlayıp bir türlü kontrol altına alınamadığı son bir yıl, emekçi sınıflar açısından kapitalizmin krizini çok daha görünür ve hissedilir hale getirmiştir. Emekçiler sadece hastalık nedeniyle değil, işsizlik ve geçim sıkıntısı içerisinde en temel […]

Kategoriler
Açıklama

AKP Anayasa Yapamaz!

Muhalefet partileri bir süredir “güçlendirilmiş parlamenter sistem” talepleri bağlamında bir anayasa değişikliğini gündemde tutuyordu. AKP şimdi bunu bir fırsata dönüştürme peşinde; küçük ortağı da “hınk deyicisi” rolünde. Siyasal İslamcı partinin faşizan bir “başkancı” rejimle yetinmeyeceği sürecin başından beri belliydi. Kendi rejimini bir türlü inşa edememenin sıkıntılarını aşamıyor olsa da, büyük ölçüde yıktığı Cumhuriyet yerine bir […]

Kategoriler
Açıklama

Eşitlik ve Özgürlüğün Yolu Aydınlanma ve Laiklikten Geçer

Türkiye’nin düzeni emekçilere, gençlere, kadınlara, tarım üreticilerine, işsizlere, yani halkın ezici çoğunluğuna bir gelecek umudu sunmaktan bugün her zamankinden daha uzaktır. İşsizlik, yoksulluk, geçim derdi, hayat pahalılığı ülkemizin en önemli gerçekliği ve halkın en büyük sorunu haline gelmiş durumdadır. Türkiye’de hem iktidarın hem düzenin aklında, sömürüyü daha da derinleştirmekten, çalışanların, emekçilerin haklarını daha çok gasp […]

Kategoriler
Açıklama

Üniversite gençliğinin haklı tepkilerine karşı uygulanan devlet şiddetine sessiz kalmıyoruz!

Geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan usulsüz atamayı kabul etmediğimizi ve öğrencilere uygulanan şiddeti kınadığımızı dile getirmiştik. Şimdi bir kez daha tekrar etme ihtiyacı duyuyoruz.  Üniversiteler, siyasal iktidarların siyasi hedefleri doğrultusunda atamalar yapacağı, onları piyasanın hizmetine sokacağı yerler değil; bilimsel, laik ve kamucu anlayışla gelişen ve ilerleyen kurumlar olmalıdır.   Tabanı her geçen gün erimekte olan siyasal iktidar, […]

Kategoriler
Açıklama

Siyasette zorbalığa geçit yok

Türkiye günlerdir bazı siyasetçi ve gazetecilere dönük faili belli saldırıları konuşuyor. Siyaset alanında giderek daha sık rastlanan “şiddet” olgusu “ülkücüler arası” bir iç hesaplaşma olarak görülemez. Hiç kuşkusuz, Türkiye’de halkı sindirme yöntemi ve iç ve dış güçlerin darbe hazırlıklarının bir parçası olarak şiddetin yaygın olarak kullanıma sokulmasında büyük sorumluluğu olan MHP geleneğinin son saldırılarla bir […]

Kategoriler
Açıklama

Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atamayı ve öğrencilere uygulanan şiddeti kınıyoruz

Üniversiteler toplumsal ve kamusal kurumlardır; özel vakıf üniversiteleri dahi yaptıkları hizmetin niteliği gereği kamusaldırlar. Dolayısıyla üniversite yönetimleri siyasi alandakilerin  keyfine ve otokrasi heveslerine göre düzenlenemez. Üniversiteler, toplum, insan ve doğa yararına bilimsel bilgi üretmeye, toplumsal yaşamla ilgili her türlü sorunu belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanmış kurumlardır. Üniversitelerin yetkin bir konuma gelmeleri uzun yıllar sürer; bu nedenle yıllar […]

Kategoriler
Açıklama

Gün, Emeğin Cumhuriyetini Daha Güçlü Talep Etme Günüdür!

2021 yıllında emekçilerin büyük bir bölümünün yaşamını sürdüreceği asgari ücret 2.825 TL olarak açıklandı. Bir ailenin asgari geçim düzeyinin (yoksulluk alt sınırının) 8.200 TL olduğu bir ülkede, bir ailede iki asgari ücretli çalışan bile olsa bu düzeyin üçte ikisine ancak ulaşılabiliyor! Bu asgari ücret işçiyi ve ailesini korumuyor ve ağır sömürü koşullarını meşrulaştırıyor. Yerli sermayedarların […]