Kategoriler
Açıklama

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Sermayenin Cumhuriyetinden Emeğin Cumhuriyetine

Eylül ayında bir grup aydının öncülüğünde kurulan ve yeni katılımlarla güçlenen DAYANIŞMA MECLİSİ kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir.

Cumhuriyet’in 97. Yılını Dayanışma Meclisi’ne yakışır bir biçimde anmak ve YENİ BİR CUMHURİYET’in ilke ve yapı taşlarını oluşturmak üzere DM üyelerinin büyük bölümünün katıldığı komisyonlar kurulmuştur. Sayısı 11’i bulan bu komisyonlar, genellikle üç sayfayı geçmeyecek yoğunlukta raporlar oluşturmuş, kendi aralarında tartışmış, sonra da DM sekretaryası ile paylaşmıştır. Son olarak DM’nin tüm üyelerine açık olarak tartışıldıktan ve tüm katkılar alındıktan sonra bu raporlara son biçimleri verilmiş ve kamuoyuyla paylaşılmaya hazır duruma getirilmiştir. 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren her gün iki rapor, 29 Ekim’de de son rapor basınla paylaşılacaktır.

YENİ BİR CUMHURİYET’E DOĞRU:
Sermayenin Cumhuriyetinden Emeğin Cumhuriyetine

Genel başlığı altında raporların paylaşılma sırası şöyle belirlenmiştir:

24 Ekim Cumartesi
Ekonomi-Politik Komisyonu Raporu
Sanayi ve Kalkınma Komisyonu Raporu

25 Ekim Pazar
Sosyal Politika ve Çalışma Yaşamı Komisyonu Raporu
Çevre Komisyonu Raporu

26 Ekim Pazartesi
Sağlık Komisyonu Raporu
Eğitim Komisyonu Raporu

27 Ekim Salı
Kültür Komisyonu Raporu
Kadının Toplumsal Eşitliği Komisyonu Raporu

28 Ekim Çarşamba
Adalet Komisyonu Raporu
Uluslararası İlişkiler ve Savunma Komisyonu Raporu

29 Ekim Perşembe
Cumhuriyet Deklarasyonu Komisyonu Raporu

28 Ekim tarihinde yayınlanmak üzere ayrıca dört Dayanışma Meclisi üyesinin katılımıyla bir panel düzenlenecek ve videosu kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni etkinliklerimiz de yeri geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Dayanışma Meclisi Sekretaryası
Oğuz Oyan, Erhan Nalçacı, Gamze Yücesan Özdemir