Kategoriler
Açıklama

Dayanışma Meclisi Engellilerin Toplumsal Mücadelelerini Destekliyor

3 Aralık tarihi, Birleşmiş Milletler kararıyla 1991 yılından bu yana Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiş durumda. Sakatlığın, insanların kendi başlarına yaşamak zorunda kaldıkları bireysel bir sorun olmanın çok ötesinde, toplumsal ve daha da önemlisi sınıfsal bir sorun olarak tanımlayan Dayanışma Meclisimiz bu tarihin, bir farkındalık günü olmanın ötesinde, bir mücadele günü olması gerektiğini düşünüyor.

Sakatlık olgusu, toplumun yoksul ve ezilen sınıflarında kitlesel boyutlarda ortaya çıkmakta, bu sınıfların yaşam koşullarını daha da güçleştirmektedir. Sakatlık, yoksulluğun türettiği, ağırlaştırdığı bir olgudur. Sakatlık, özellikle eşitsizlik ve ayrımcılık ile belirlenen toplumsal yapılarda, bireylerin toplumsal yaşamdan dışlanması ve her tür temel hak açısından “engellenmesi” ile sonuçlanır. Bu anlamıyla da sınıflı toplumlarda bir yaşamsal sorun olarak karşımıza çıkan ve emperyalist kapitalist sistemlerin derinleştirdiği sınıfsal bir olgudur.

Danışma Meclisimiz, sakatlık sorununun kökten bir nihai çözüme ancak bir Sosyalist Emekçi Cumhuriyetinde kavuşacağına inanmakla birlikte, bugün de engellilerin haklarını korumak ve geliştirmek için sürdürülen mücadeleyi içtenlikle desteklediği ilan eder.