Kategoriler
Haber

Haziran 2022 toplantı raporu: Çaresizlik Saldırganlığı Besliyor

5 Temmuz 2022

Dayanışma Meclisi  23 Haziran Cumartesi günü yapılan toplantısında güncel siyasi ve ekonomik gündemi genel olarak değerlendirirken iki konuyu özellikle mercek altına almıştır: Son dönemde dış politika alanında öne çıkan Türk-Yunan gerginliği ve AKP iktidarının Suriye’ye yönelik askeri harekat söylemleri ile sosyalist solda güçlü bir odak oluşturmanın ivme kazanmasının gerekliliği.

Dayanışma Meclisi Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin yükselmesinin temel sebeplerinin içsel ve dışsal sebeplerini ele almış, bu çerçevede;

 • Yunanistan’daki Miçotakis yönetiminin daha önceki Yunan hükümetlerine oranla ABD emperyalizmine yaslanma yönündeki politik tercihinin,
 • Bu tercihin somut bir sonucu olarak ABD’nin Yunanistan’da artan askeri yığınağının,
 • ABD yönetimi ile AKP iktidarı arasındaki gerginlikten yararlanarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlarda Washington’un desteğini elde etme imkanlarını azami ölçüde  değerlendirme isteğinin,
 • Türkiye’deki AKP rejiminin ise emekçilerin dikkatini ekonomide yaşanan derin buhran ve mutlak yoksullaşmadan farklı bir noktaya çekmenin yanında, Milliyetçi ve ulusalcı politik güç odaklarının desteğini alma arzusunun,

  gerginliğin tırmanmasında rol oynadığı tespitini yapmıştır.

  Dayanışma Meclisi, NATO üyesi olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut gerginliğin kapsamlı bir çatışmaya dönüşme ihtimalini zayıf görmekle birlikte, ellerin tetiklerde kaldığı sürenin uzamasının iki taraf arasında kısa süreli bir çarpışma olasılığını arttıracak olmasından kaygı duymaktadır. Böyle bir durumun Ege’nin her iki yakasındaki emekçi halkların aleyhine bir gelişme teşkil edeceği gerçeğinden hareketle kışkırtıcı ve emperyalizmin bölge üzerindeki hegemonyasını güçlendirmek dışında bir sonuç vermeyecek milliyetçi söylemlerden uzak durulması gerektiği açıktır.

  Suriye bağlamında ise, Dayanışma Meclisi, gerekçesi ne olursa olsun, BM tarafından tanınmış Suriye hükümetinin topraklarındaki her türlü yabancı işgal ve istila eylemine karşıdır.

  Bu çerçevede Türkiye’deki tüm demokratik güçlerin, içeride sıkışan AKP rejiminin iç siyasi saiklerle girişebileceği yeni bir askeri operasyona karşı itirazlarını ısrarlı ve kararlı biçimde sürdürmesi gerektiğine inanmaktadır.

Solda ilkeli bir güç odağı oluşturmanın bütün koşullarının birleştiği bir dönemden geçildiği görüşünde olan Dayanışma Meclisi, şu sırada sol hareketler arasında yürütülen dörtlü müzakere sürecinden olumlu sonuçlar çıkması beklentisini dile getirirken, bu süreçle ilgili tüm dayanışmasını ifade etmeyi de kendi varlık nedeniyle uyumlu görür.