Kategoriler
Açıklama

Kadınların Eşitlik, Özgürlük ve Laiklik Mücadelesi Dün Başlamadı, Bugün de Bitmez!

Başka Bir Dünya Umudumuzu Tüketemeyecekler!

İstanbul Sözleşmesi, bir gece yarısı kararıyla feshedildi. Meclis tarafından onaylanan bir sözleşme bir cumhurbaşkanı kararıyla yani yetki gaspı yoluyla feshedildi. Feshedilen, kadına karşı şiddet ve her tür ayrımcılığı önleme çağrısı ve kadınların haklarını koruma yükümlülüğüdür. Feshedilen, kadın erkek eşitliğini sağlama niyetidir. Feshedilen, kadınların yaşam hakkıdır.

AKP iktidarında kadın cinayetlerinin arttığı açıktır. Bu utanç verici kararla cinayetler ve şiddet daha da artacaktır ve siyasal iktidar bu konuda azmettirici olarak suç işlemektedir. Bu utanç verici kararın arkasındaki karanlık, AKP iktidarının dinci, gerici, emek düşmanı ve kadın düşmanı niteliğidir. Bu utanç verici karar iktidarın laikliği, cumhuriyet kazanımlarını yok etme savaşının bir yeni adımıdır. Cemaatler,  tarikatlar ve benzeri odaklarla giriştiği secim pazarlıklarının da bir parçasıdır. 

Bu ülkenin kadınları, gençleri, ilericileri dün olduğu gibi bugün de AKP iktidarıyla temsil edilen dinci gericiliğe, laiklik karşıtlığına ve kadın düşmanlığına karşı duracaklardır. Devrimci kadınların yüzyıllar önce başlattıkları eşitlik, özgürlük ve laiklik mücadelesini emekçilerin cumhuriyeti kurulana dek yükselteceklerdir. Ancak emekçilerin iktidarı kadınların siyasal, toplumsal ve ekonomik kıyımının sonunu getirebilir. Başka bir dünya umudumuzu tüketemeyecekler!