Kategoriler
Açıklama

Üniversite gençliğinin haklı tepkilerine karşı uygulanan devlet şiddetine sessiz kalmıyoruz!

Geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan usulsüz atamayı kabul etmediğimizi ve öğrencilere uygulanan şiddeti kınadığımızı dile getirmiştik.

Şimdi bir kez daha tekrar etme ihtiyacı duyuyoruz. 

Üniversiteler, siyasal iktidarların siyasi hedefleri doğrultusunda atamalar yapacağı, onları piyasanın hizmetine sokacağı yerler değil; bilimsel, laik ve kamucu anlayışla gelişen ve ilerleyen kurumlar olmalıdır.  

Tabanı her geçen gün erimekte olan siyasal iktidar, çözümü otoriterleşmede ve kışkırtıcı atama biçimlerinde görmekte, karşısına dikilen her engeli ise şiddet kullanarak dağıtmaya çalışmaktadır. 

Gençleri baskıyla, şiddetle, hedef göstererek karşısına alanlar, memleketin, kurumların ve gençlerin geleceğini gözlerini kırpmadan karartmaktadırlar.

En başından bugüne gençlerin mücadele kararlılığı ve #AşağıBakmayacağız iradesi Dayanışma Meclisi’nin de yürekten destekçisi olacağı bir duruştur. 

Dayanışma Meclisi olarak atanmış rektör Melih Bulu’nun hiçbir şekilde layık olmadığı Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa etmesini; bu dayatmanın sorumlusu olan Cumhurbaşkanının bu istifaya engel olmamasını ve şiddet sarmalına derhal son vermek üzere harekete geçmesini; gözaltına alınan ve tutuklanan bütün gençlerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.