Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Eğitim Raporu

Eğitim Komisyonu Ayşe Çataloluk, Erhan Nalçacı, Mustafa Demir, Rıfat Okçabol Yeni Bir Cumhuriyet’te Eğitim Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki temel nitelik halk egemenliği, bağımsızlık ve emperyalizm karşıtlığıdır. Bu niteliklere zaman içinde laiklik, bilimsellik, yurtta barış dünyada barış, insan haklarına saygılı olma ve hukukun üstünlüğü gibi çağdaş ve evrensel temel nitelikler de eklenmiştir. Gerici 1982 Anayasa’sına göre bile […]

Kategoriler
Bildiri

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Sağlık Raporu

Sağlık Komisyonu Ahmet Soysal, Derman Boztok, Tolga Binbay Yeni Bir Cumhuriyet’te Toplumcu Sağlık, Toplumcu Sağlık için Yeni Bir Cumhuriyet Dünya ve Türkiye sağlıkta derin çelişkilerle doludur 2020 yılındayız. İnsanlık canlılığa, evrene ve varoluşumuza dair hiç olmadığı kadar bilgi sahibi. Yüzyıllar boyunca insanlığa musallat olan birçok hastalık, son yarım yüzyıl içinde ya ortadan kaldırıldı ya da […]

Kategoriler
Açıklama

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Sermayenin Cumhuriyetinden Emeğin Cumhuriyetine

Eylül ayında bir grup aydının öncülüğünde kurulan ve yeni katılımlarla güçlenen DAYANIŞMA MECLİSİ kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir. Cumhuriyet’in 97. Yılını Dayanışma Meclisi’ne yakışır bir biçimde anmak ve YENİ BİR CUMHURİYET’in ilke ve yapı taşlarını oluşturmak üzere DM üyelerinin büyük bölümünün katıldığı komisyonlar kurulmuştur. Sayısı 11’i bulan bu komisyonlar, genellikle üç sayfayı geçmeyecek yoğunlukta raporlar oluşturmuş, kendi aralarında tartışmış, sonra da […]